Obrzęd przekazania obrazu NSPJ

W domu żegnających obraz

Pół godziny przed przybyciem sąsiadów po obraz rodzina gromadzi się na wspólnej modlitwie. Należy odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia Rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa(akt każda rodzina otrzyma w kościele po mszy św., po której przyjmuje obraz).

W zależności od czasu, w oczekiwaniu na sąsiadów można odmówić np. Koronkę do Miłosierdzia Bożego za zmarłych z rodziny lub inne modlitwy.

Gdy sąsiedzi przyjdą po obraz gospodarz domu zwraca się do nich słowami:

Przekazujemy Waszej Rodzinie obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. On wywyższony na krzyżu, w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia.

Niech Chrystus Pan rozświetli wasze życie, niech wniesie do waszej rodziny zgodę, miłość i pokój serc. Niech wraz z tym obrazem przybędzie do Waszego domu Boże błogosławieństwo i łaska. Przez Chrystusa Pana naszego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Następnie sąsiedzi zabierają obraz do swojego domu. Rodzina, która przekazuje obraz odprowadza gości przynajmniej do progu domu sąsiadów. (zwłaszcza osoby samotne). Obraz można przenieść w towarzystwie zapalonej świecy.

 

W domu przyjmujących obraz

Po ustawieniu obrazu w swoim domu rodzina klęka przed obrazem i odmawia modlitwę:

Panie Jezu witamy Cię w naszym domu. Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu! Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz nas zachować.

 

Następnie rodzina odmawia Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i własne modlitwy wg uznania.

Wieczorem o 21.00 w godzinie Apelu Jasnogórskiego niech rodzina zgromadzi się na wspólny pacierz.

 

Dodatkowe uwagi:

  1. Kartka z tekstem tego obrzędu powinna być przekazywana z obrazem.
  2. Jeżeli to możliwe to niech naszym modlitwom oraz przenoszeniu obrazu towarzyszy śpiew pieśni do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  3. Dodatkowe podpowiedzi znajdziemy w gazetce „W Sercu Jezusa”.
  4. Przed każdą modlitwą osobistą lub rodzinną warto przeczytać jeden z fragmentów Pisma Świętego:

Stary Testament:

Pwt 7,6-11; Pwt 10,12-22; Oz 11,1-9; Wj 34,4-9; Iż 49,13-15; Jr 31,1-4.

Nowy Testament:

1J 4,7-16; Ef 3,8-19; Rz 5,5-11; Ap 3,14-22; Ef 1,3-10; Flp 1,8-11.

Ewangelie:

Mt 11,25-30; J 19,31-37; Łk 15,3-7; Łk 15,11-32; J 10,11-18; J 15,1-8; J 15,9-17; J 17,20-26.

Jezu cichy i pokornego Serca

Uczyń serca nasze według Serca twego